PETRA LANCOVÁ

V letech 2011 - 2015 jsem absolvovala 4letý sebe-zkušenostní mezinárodně akreditovaný výcvik Feldenkraisovy® metody na Feldenkrais institut Wien ve Vídni a od té doby provázím v rámci individuálních lekcí (tzv. Funkční integrace, FI®), skupinových lekcí (ATM® – Pohybem k sebe-uvědomění) a workshopů pro odbornou a širokou veřejnost cestou, kde pohyb a pozornost věnovaná jeho provádění, jsou prostředkem k sebe-poznávání, zlepšování pohybových schopností, prohlubování kinestetického cítění (vnímavosti) a prožívání a ke zvyšování kvality života. Těším se, že se ke mně přidáte a budeme společně objevovat a budovat v pohybu lehkost a porozumění našim schopnostem.