MICHAL RASZKA

K intenzivnější a systematičtější praxi jógy jsem se dostal v roce 2004. V letech 2016-2017 jsem absolvoval roční kurz „Jóga v širších souvislostech“ v Domě jógy v Hlavici, jehož vyústěním byla kvalifikace instruktora jógy se zaměřením na zdravotní aspekty. Jóga mě oslovuje svojí komplexní filozofií, respektem k tělu a také vhledy do principů fungování nejen člověka, ale existence jako takové. Ve své praxi jsem byl nejvíce ovlivněn MUDr. Marcelou Mikešovou a Lucií Königovou. V rámci praxe mě zajímá propojení mysli, těla, dechu a záměru. Na mých lekcích můžete očekávat pomalejší tempo, důraz na detail a individuální úpravy zaujímání pozic. Věřím, že každý z nás je jiný a každý potřebuje trochu „jiný“ pohyb, který má však své zákonitosti. Rád bych Vás inspiroval k praxi, a také abyste si na mých lekcích užili čas strávený se sebou.