JANA MITREGOVÁ

Pilates mě inspiroval jakožto fyzioterapeutku, jelikož je to přesně cvičení, které pomáhá vybalancovat nesouměrnosti těla vytvořené hlavně jednostranným zatěžováním nebo pohybovou inaktivitou. PortDeBras je pro mě dodatkem toho, co mi v pilates chybělo - plynulý, přirozený pohyb na krásnou hudbu ve kterém se dostáváme do tělesného flow a tímto opouštíme mysl a časté blokády v ní. Propojení pilates a PortDeBras je dokonalost sama.